گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

خم های بیضوی پیمانه ای و آخرین قضیه فرما
مدیر ارشد سایت
/ دسته ها: کتابخانه ریاضی

خم های بیضوی پیمانه ای و آخرین قضیه فرما

modular elliptic curves and Fermat's last theorem

متن کامل مقاله حل آخرین معادله فرما توسط خم های بیضوی

متن خبر و معرفی اندرو جان وایلز، کسی که این معما را پس از سال ها حل کرد


 

 

فهرست محتوا

 

chapter1: 

1. Deformations of Galois representations

2. Some computations of cohomology groups 

3. Some results on subgroups of GL2(k)

Chapter2: 

1. The Gorenstein property

2. Congruences between Hecke rings

3. The main conjectures

Chapter3: Estimates for the selmer group

Chapter4: 

1. The ordinary CM case

2. Calculation of η

Chapter5: Application to elliptic curves

Appendix

Refrences

مطلب قبلی جبر همولوژی
مطلب بعدی یک دو سه بینهایت
چاپ
2909 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
نوعمقاله
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشآنالیز ریاضی
زبانانگلیسی
نوع کاربردغیردرسی
نویسندهAndrew Wiles
سال انتشار1995
نوع فایل
  • Pdf
صفحه 109
 

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر