گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت

فرمول های توان

فرمول های توان

\(a^p = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots a }_p ~~~( \text{if} ~~ p \in \mathbb{N} )\)

\(a^0 = 1 ~~~ (\text{if} ~~~ a \ne 0)\)

\(a^r \cdot a^s = a^{r+s}\)

\(\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}\)

\((a \cdot b)^r = a^r \cdot b^r\)

\(\left( \frac{a}{b} \right)^r = \frac{a^r}{b^r}\)

\(a^{-r} = \frac{1}{a^r}\)

\(a^{\Large\frac{r}{s}} = \sqrt[\Large{s}]{a^r}\)

 

 

مطلب قبلی انتشار اسامی معرفی شدگان کنکور دکتری 93 روز دوشنبه
مطلب بعدی فرمول های مثلثات
چاپ
7052 رتبه بندی این مطلب:
3/5
 

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر