گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مدیر ارشد سایت
/ دسته ها: کتابخانه ریاضی

جانشانی گروه های لی مختلط نیمه ساده و اجزای کوهومولوژی از ماژول ها

Embeddings of semisimple complex Lie groups and cohomological components of modules

این مقاله توسط کاربر گرامی نیما علیرضازاده برای رایشمند ارسال شده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می نماییم. 

مقدمه مقاله:

The classical Borel–Weil–Bott theorem provides realizations for the irreducible finite dimensional modules of a semisimple complex Lie group G as cohomology spaces associated to irreducible homogeneous vector bundles on the flag manifolds of G. We address the “functorial” behavior of this construction, i.e. we consider equivariant embeddings of flag manifolds and the resulting pullbacks of cohomology. In this paper, we concentrate on the case of complete flag manifolds and cohomology of line bundles. The study of vector bundles on partial flag manifolds will be carried out in a future work.

مطلب قبلی هموتوپی های گسسته و گروه های پایه ای
مطلب بعدی شرح حال و فعالیت های علمی بزرگترین ریاضیدان قرن بیستم
چاپ
1365 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
نوعمقاله
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشجبر
زبانانگلیسی
نوع کاربردغیردرسی
نویسندهValdemar V. Tsanov
سال انتشار2013
نوع فایل
  • Pdf
صفحه 29

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر