گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مفاهیم پایه ای آنالیز حقیقی
مدیر ارشد سایت
/ دسته ها: کتابخانه ریاضی

مفاهیم پایه ای آنالیز حقیقی

Basic Elements of Real Analysis

این کتاب مفید دارای سرفصل های زیر می باشد

 1. The Real Number System
 2. Continuity and Limits
 3. Basic Properties of Functions on \(\mathbb{R}^1\)
 4. Elementary Theory of Differentiation
 5. Elementary Theory of Integration
 6.  Elementary Theory of Metric Spaces
 7. Differentiation and Integration in \(\mathbb{R}^N\)
 8. Infinite Series
 9. The Derivative of an Integral.Improper Integrals
 10.  The Riemann–Stieltjes Integral
 11. The Implicit Function Theorem.
  Lagrange Multipliers
 12. Vector Functions on \(\mathbb{R}^N\); The Theorems of
  Green and Stokes
 13. Answers to Odd-Numbered Problems
 14. Index
مطلب قبلی اندازه، انتگرال و احتمال
مطلب بعدی آنالیز مختلط
چاپ
4178 رتبه بندی این مطلب:
بدون رتبه
نوعکتاب
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشآنالیز ریاضی
زبانانگلیسی
نوع کاربرددرسی - دانشگاه
نویسندهMurray H. Protter
سال انتشار1998
نوع فایل
 • Pdf
صفحه 274
 

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر