گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

مسائل جبر و آنالیز همراه پاسخ
مدیر ارشد سایت
/ دسته ها: کتابخانه ریاضی

مسائل جبر و آنالیز همراه پاسخ

Algebra and Analysis Problems and Solutions

فهرست محتوا

Part1: General concepts and basic algebraic structures

part 2: Complex numbers, polynomials, and rational fractions

Part3: Linear and multilinear algebra

Part4: Real functions of real variable; continuity; differentiation, sequences of numbers and functions

part5: Integration of real regulated functions, integration over a noncompact interval, evaluation of integrals

part6: Mapping of \(\mathbb{R}\) into \(\mathbb{R}^p\), of \(\mathbb{R}^p\) into \(\mathbb{R}\) or \(\mathbb{R}^q\), and of C into C; line integrals; double and triple integrals

Part7: Numerical series and series of functions

part8: Differential equations, linear differential systems

مطلب قبلی توپولوژی جبری
مطلب بعدی آشنایی با نظریه بازی ها
چاپ
2158 رتبه بندی این مطلب:
5/0
نوعکتاب
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشجبر
زبانانگلیسی
نوع کاربرددرسی - دانشگاه
نویسندهG. Lefort
سال انتشار1966
نوع فایل
  • Pdf
صفحه 604
 

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر