گروه بندی کلیه مطالب

مطالب تخصصی ریاضی در سایت تخصصی رایشمند

جبر پیشرفته
مدیر ارشد سایت
/ دسته ها: کتابخانه ریاضی

جبر پیشرفته

Advanced Algebra

این جزوه مفید شامل مباحث زیر می باشد

 1. مدول و تعریف آن
 2. قضایای ایزومورفیسم مدولی
 3. مدول های آزاد و مدول های آرتینی و نوتری
 4. قضیه اساسی هیلبرت
 5. قضیه آرتین - ودربرن
 6. حلقه های ابتدایی و رادیکال جیکوبسن
 7. قضیه هاپکینز
 8. رشته های دقیق
 9. حاصلضرب تانسوری
 10. فانکتورهای EXT  و  Tor
مطلب قبلی پرایمر در نظریه طیفی
مطلب بعدی اندازه، انتگرال و احتمال
چاپ
2217 رتبه بندی این مطلب:
3/2
نوعجزوه
مقطعکارشناسی ارشد و دکترا
گرایشجبر
زبانفارسی
نوع کاربرددرسی - دانشگاه
نویسندهدکتر اکبری
نوع فایل
 • Pdf
صفحه 129
 

مدیر ارشد سایتمدیر ارشد سایت

سایر نوشته ها توسط مدیر ارشد سایت

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر