توجه

شما می توانید آموزش ها، نمونه سوال ها، مقالات، حل المسایل، کتاب ها، زندگی نامه های مرتبط با ریاضی را برای رایشمند ارسال کنید تا به نام خودتان در سایت منتشر شود. برای ارسال مطالب باید عضوی از سایت باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ثبت نام از دکمه ثبت نام در بالای سایت استفاده کنید.
جواد صدقی مقدم موضوع: زندگی نامه ابوریحان بیرونی را در بخش ارسال زندگی نامه مشاهیر و دانشمندان ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: ویژگی های کتاب های آموزشی در آموزش ریاضیات را در بخش ارسال مشاوره تحصیلی ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: اصل پنجم اقلیدس ... هندسه را در بخش ارسال آموزش ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: استفاده از عدد پی در ساخت تخت جمشید را در بخش ارسال خبر ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: معرفی یک نرم افزار جبری را در بخش ارسال خبر ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: دنباله فیبوناچی را در بخش ارسال فرمول ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: آشنایی با آنالیز ریاضی را در بخش ارسال رشته های تحصیلی ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: دکتر علی عبادیان محقق ارومیه ای معمای ریاضی لیپ را حل کرد را در بخش ارسال خبر ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: همه جوره هستم را در بخش سایر موارد ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
محمد علی موضوع: معرفی رشته ریاضیات و کاربردها دوره لیسانس را در بخش ارسال رشته های تحصیلی ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
12345