توجه

شما می توانید آموزش ها، نمونه سوال ها، مقالات، حل المسایل، کتاب ها، زندگی نامه های مرتبط با ریاضی را برای رایشمند ارسال کنید تا به نام خودتان در سایت منتشر شود. برای ارسال مطالب باید عضوی از سایت باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ثبت نام از دکمه ثبت نام در بالای سایت استفاده کنید.
نیما علیرضازاده موضوع: ریاضی 2 با حل تشریحی را در بخش ارسال نمونه سوال ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
نیما علیرضازاده موضوع: برنامه ریزی پویا را در بخش ارسال کتاب، جزوه و ... ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
نیما علیرضازاده موضوع: حساب دیفرانسیل و انتگرال را در بخش ارسال کتاب، جزوه و ... ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
نیما علیرضازاده موضوع: منطق فازی را در بخش ارسال کتاب، جزوه و ... ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
نیما علیرضازاده موضوع: مقدمه ای بر جبر مجرد را در بخش ارسال کتاب، جزوه و ... ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
نیما علیرضازاده موضوع: جبر خطی را در بخش ارسال کتاب، جزوه و ... ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
نیما علیرضازاده موضوع: متغیرهای آبلی را در بخش ارسال کتاب، جزوه و ... ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
نیما علیرضازاده موضوع: جبر مجرد را در بخش ارسال کتاب، جزوه و ... ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
نیما علیرضازاده موضوع: جبر را در بخش ارسال کتاب، جزوه و ... ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: زندگی نامه ابوریحان بیرونی را در بخش ارسال زندگی نامه مشاهیر و دانشمندان ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
12345