توجه

شما می توانید آموزش ها، نمونه سوال ها، مقالات، حل المسایل، کتاب ها، زندگی نامه های مرتبط با ریاضی را برای رایشمند ارسال کنید تا به نام خودتان در سایت منتشر شود. برای ارسال مطالب باید عضوی از سایت باشید و وارد حساب کاربری خود شوید.
برای ثبت نام از دکمه ثبت نام در بالای سایت استفاده کنید.
کریم گل علیزاده موضوع: حل کردن جمع اعداد دو رقمی و یک رقمی1 را در بخش ارسال فرمول ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: ارتقای ایران در رتبه بندی اتحادیه بین المللی ریاضیات را در بخش ارسال خبر ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
موضوع: مقاله را در بخش ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
موضوع: مقاله را در بخش ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
نیما علیرضازاده موضوع: جبر مجرد را در بخش ارسال کتاب، جزوه و ... ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جواد صدقی مقدم موضوع: آشنایی با منشا X که احتمالا شما نمی دانید را در بخش سایر موارد ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
نیما علیرضازاده موضوع: مسابقه دانشجویی را در بخش ارسال نمونه سوال ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جعفر اوج بگ موضوع: نمونه سوالات تستی ریاضیات 2، رشته های فنی مهندسی را در بخش ارسال نمونه سوال ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جعفر اوج بگ موضوع: حل دو سوال آمار و احتمالات مهندسی را در بخش ارسال نمونه سوال ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
جعفر اوج بگ موضوع: سوالات طبقه بندی شده ریاضی مهندسی پیام نور 92-89 را در بخش ارسال نمونه سوال ارسال کرده است. بدین وسیله از ایشان تشکر می کنیم.
12345