مشاوره

مشاوره

اگر می خواهید خودتان یا فرزند دلبندتان یاد بگیرند چگونه مطالعه کنند. این ده روش را یاد بگیرید

در این مطلب 15 روش نقل شده از پشتیبان های کانون را بیان می کنیم

اگر شما بتوانید در همان کلاس، تمامی مطالب را بگیرید، خود باعث می شود که حجم عمده ای از فعالیت مطالعه شما در منزل کاسته شود. شاید تا به حال با افرادی برخورد کرده باشید که فقط در کلاس حضور می یابند و بسیار کم در منزل مطالعه می کنند. معمولاً شما در این حالت به خود و اطرافیان خود می گویید: نمی دانم چرا با این که من ساعتها در منزل درس می خوانم یک دهم آن را هم نمی خواند، همیشه نمره های من از او کمتر است.

تمرکز یک حالت پیچیده ذهنی است. نکته جالب توجه و طنز آمیزی که در مورد تمرکز می‌توان ذکر کرد این است که هرچه بیشتر دربارة تمرکز، فکر می‌کنید یا دربارة آن نگران می‌شوید، کمتر می‌توانید بر تکلیف فعلی خود متمرکز شوید.همین نکته توضیح می‌دهد چرا راهبردهایی که به منظور افزایش تمرکز تدوین یافته‌اند غالبا به طور غیرمستقیم و با متمرکز شدن روی حذف عوامل مخل به مساله تمرکز می‌پردازند هر چند برای اصلاح تمرکز، راه حلهای قطعی، کمی وجود دارد ولی خوشبختانه در مورد اکثر فراگیران، چه مشکل در زمینه تمرکز داشته باشند وچه نداشته باشند و بخواهند صرفا توانایی فعلی خود را افزایش دهند، گام اولی که باید بردارید یکی می‌باشد .تحلیل دقیق اموری که تمرکز افراد را بر هم می‌زنند اغلب مؤثرترین گام جهت اصلاح و بهبود تمرکزاست .در اینجا خلاصه‌ای از عوامل مخل ارائه می‌شود تا زمینه‌ای برای فهم مشکل خاص شما به دست آید. به منظور دستیابی به جزئیات بیشتر دربارة چگونگی اصلاح تمرکز می‌توانید با مرکز مشاوره همراز تماس برقرار کند.
 

 چطور برخی از دانش آموزان با وجود داشتن هدف، نتایجی که می خواهند نمی آورند؟
بدرستی رمز موفقیت دانش آموزانی که هدف دارند، درچیست؟
یادگیری مهارت هدف گزینی و هدفمند بودن تا چه اندازه در کسب موفقیت تحصیلی در امتحانات و یا کنکور موثر است؟
چطور می توانید با نوشتن هدفهایتان به خودتان آماده باش بدهید

RSS
12345678

جستجو در مطالب مشاوره