مشاوره

صرفنظر از اينكه شما پروپوزال را با چه هدفي مي نويسيد تمام پروپوزالها يك هدف بيشتر ندارند. يك پروپوزال بايد خلاصه اي از يك طرح تحقيقاتي باشد. خواننده بايد پس از مطالعه پروپوزال بداند شما قصد انجام چه تحقيقي را داريد و با چه هدفي و با چه روشي مي‌خواهيد آن را به انجام برسانيد.

RSS

جستجو در مطالب مشاوره