آموزش زبان های خارجی

در این بخش انواع زمان ها در انگلیسی را نام برده و برای هر کدام مثالی زده ایم. با بخش آموزش زبان مجله علمی رایشمند همراه و همگام باشید
 • 4 اسفند 1394
 • نویسنده: بهرام
 • تعداد نمایش ها: 2470
 • نظرات: 0
در این مطلب با گذشته ساده در زبان انگلیسی آشنا می شوید
 • 4 اسفند 1394
 • نویسنده: بهرام
 • تعداد نمایش ها: 656
 • نظرات: 0
در این مطلب با زمان حال استمراری به همراه کاربردهای آن آشنا خواهید شد
 • 4 اسفند 1394
 • نویسنده: بهرام
 • تعداد نمایش ها: 587
 • نظرات: 0
در این مطلب با زمان حال ساده در زبان انگلیسی به همراه کاربرد آن آشنا خواهید شد
 • 4 اسفند 1394
 • نویسنده: بهرام
 • تعداد نمایش ها: 955
 • نظرات: 0
RSS

جستجو