آموزش زبان های خارجی

در این بخش انواع زمان ها در انگلیسی را نام برده و برای هر کدام مثالی زده ایم. با بخش آموزش زبان مجله علمی رایشمند همراه و همگام باشید
 • 4 اسفند 1394
 • نویسنده: بهرام
 • تعداد نمایش ها: 2820
 • نظرات: 0
در این مطلب با گذشته ساده در زبان انگلیسی آشنا می شوید
 • 4 اسفند 1394
 • نویسنده: بهرام
 • تعداد نمایش ها: 761
 • نظرات: 0
در این مطلب با زمان حال استمراری به همراه کاربردهای آن آشنا خواهید شد
 • 4 اسفند 1394
 • نویسنده: بهرام
 • تعداد نمایش ها: 668
 • نظرات: 0
در این مطلب با زمان حال ساده در زبان انگلیسی به همراه کاربرد آن آشنا خواهید شد
 • 4 اسفند 1394
 • نویسنده: بهرام
 • تعداد نمایش ها: 1082
 • نظرات: 0
RSS

جستجو