آموزش زبان های خارجی

عذرخواهی کردن در انگلیسی
بهرام

عذرخواهی کردن در انگلیسی

عذرخواهی کردن در انگلیسی

 ساده ترین عبارت برای غذرخواهی کردن  Sorry!یا I’m Sorry!(معذرت می خواهم) می باشد که در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی به کار می رود. در پاسخ می توان عبارات زیر را مورد استفاده قرار داد:

 

It’s Ok. / never mind
اشکالی ندارد / عیبی ندارد / مهم نیست
عبارات دیگری که در مکالمه برای عذرخواهی مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت است از:

 

I’m Really Sorry.
واقعا متأسفم

 

I’m Awfully Sorry
خیلی متأسفم

 

I’m really awfully sorry
خیلی خیلی متأسفم (شکل قوی تری برای عذرخواهی)
در پاسخ عبارت های فوق می توان از جملات زیر استفاده نمود:

 

It’s Ok.
اشکالی ندارد / عیبی ندارد

 

It doesn’t matter
اشکالی / مانعی ندارد

 

These things happen
این چیزها پیش میاد
در موقعیت های رسمی تر و یا در مکاتبات از عبارت های زیر استفاده می شود:

 

My apologies
عذر می خواهم / پوزش می طلبم

 

Please accept my apologies
لطفا عذرخواهی مرا بپذیرید

 

I owe you an apology
لطفا عذرخواهی مرا بپذیرید

 

Please accept my/ our apologies for the delay
لطفا عذرخواهی مرا / ما را به خاطر تأخیر بپذیرید.

رایج ترین پاسخ به عذرخواهی بالا عبارت It doesn’t matter (مانعی ندارد / اشکالی ندارد) می باشد.

در موقعیت های رسمی و گاهی دوستانه یا به شوخی بین دوستان پاسخ زیر به کار می رود.

Ok. Your apology is accepted

عذرخواهیتان پذیرفته شد.

چند مثال برای عذر خواهی کردن در انگلیسی

چند مثال برای موقعیت های غیر رسمی و دوستانه:
1.

 

A: I’m sorry for losing your book.

B: never mind!

A: ببخشید که کتابتو گم کردم
B: عیبی نداره / مهم نیست
________________________________________
2.

A: I’m sorry I’m late
B: it doesn’t matter. Come in and sit down

A: ببخشید دیر کردم
B: اشکالی نداره. بیا تو و بنشین
________________________________________
3.

A: I’m really sorry I broke your vase.
B: It’s ok. These things happen.

A: واقعا متأسفم گلدانت را شکستم
B: عیبی نداره. این چیزا پیش میاد
________________________________________
4.

A: I’m sorry for being rude yesterday.
B: it doesn’t matter. I understand.

A: ببخشید دیروز بی ادبی کردم
B: اشکالی نداره. درک می کنم
________________________________________
چند مثال برای موقعیت های رسمی:
 
5.

A: I’m awfully sorry.
B: It’s OK.

A: خیلی متأسفم.
B: مهم نیست.
________________________________________
6.

A: I think I owe you an apology.
B: Never mind. Forget about it.

A: فکر کنم یک معذرت خواهی به شما بدهکارم
B: مهم نیست. فراموشش کن
________________________________________
7.

A: I apologize for my rudeness. It’ll never happen again.
B: OK. Your apology is accepted.

A: به خاطر بی ادبی ام معذرت می خواهم. دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه
B: بسیار خوب. معذرت خواهی ات پذیرفته شد.

مطلب قبلی عباراتی برای تشکر کردن در برخی موقعیت ها
مطلب بعدی تشکر کردن در انگلیسی + فایل صوتی
چاپ
1260 رتبه بندی این مطلب:
4/6

بهرام بهرام

سایر نوشته ها توسط بهرام

1 نظر در مطلب "عذرخواهی کردن در انگلیسی" ثبت شده است

0
0

زبان آموز

خوب بود استفاده کردی

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر

جستجو